Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 30. 6. 2016 Počet celkem
ČNRDD 66 175
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 28 033 176


Činnost ČNRDD 1992 – 30. 6. 2016 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 596
Z toho pro pacienty v ČR 409
Z toho pro pacienty v zahraničí 188
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 767
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1364