Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 30. 4. 2017 Počet celkem
ČNRDD 71 539
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 29 831 258


Činnost ČNRDD 1992 – 30. 4. 2017 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 631
Z toho pro pacienty v ČR 434
Z toho pro pacienty v zahraničí 197
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 821
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1452