Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 30. 4. 2016 Počet celkem
ČNRDD 64 650
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 28 284 347


Činnost ČNRDD 1992 – 30. 4. 2016 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 587
Z toho pro pacienty v ČR 403
Z toho pro pacienty v zahraničí 185
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 754
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1342