Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 7. 2016 Počet celkem
ČNRDD 66 446
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 28 226 071


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 7. 2016 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 600
Z toho pro pacienty v ČR 412
Z toho pro pacienty v zahraničí 189
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 773
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1374