Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 8. 2016 Počet celkem
ČNRDD 66 657
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 28 397 996


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 8. 2016 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 605
Z toho pro pacienty v ČR 415
Z toho pro pacienty v zahraničí 191
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 776
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1382