Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 30. 9. 2016 Počet celkem
ČNRDD 67 485
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 28 591 204


Činnost ČNRDD 1992 – 30. 9. 2016 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 609
Z toho pro pacienty v ČR 418
Z toho pro pacienty v zahraničí 192
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 781
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1391