Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 28. 2. 2017 Počet celkem
ČNRDD 70 018
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 29 483 179


Činnost ČNRDD 1992 – 28. 2. 2017 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 621
Z toho pro pacienty v ČR 425
Z toho pro pacienty v zahraničí 197
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 809
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1430