Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 1. 2017 Počet celkem
ČNRDD 69 637
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 29 352 877


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 1. 2017 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 617
Z toho pro pacienty v ČR 422
Z toho pro pacienty v zahraničí 196
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 806
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1424