Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 30. 11. 2016 Počet celkem
ČNRDD 68 695
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 28 947 003


Činnost ČNRDD 1992 – 30. 11. 2016 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 615
Z toho pro pacienty v ČR 420
Z toho pro pacienty v zahraničí 196
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 794
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1410