Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 12. 2016 Počet celkem
ČNRDD 69 199
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 29 173 678


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 12. 2016 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 617
Z toho pro pacienty v ČR 422
Z toho pro pacienty v zahraničí 196
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 798
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1416