Vstup do registru

Český národní registr dárců dřeně je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně. A to anonymně komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost anebo vyznání.

Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České republice, stejně jako na celém světě bezplatné.

Jak probíhá registrace

1 Po rozhodnutí vstoupit do registru, využijte přihlašovací formulář "PŘIHLÁŠKA DO REGISTRU", nebo si domluvte osobně, telefonicky či písemně schůzku v některém z výše uvedených dárcovských anebo náběrových center ČNRDD. Při vstupním informačním pohovoru vám zdravotníci podrobně vysvětlí proces dárcovství dřeně i způsoby odběru krvetvorných buněk. Budete mít osobní možnost ptát se na všechno, co vás v tomto směru zajímá a co vám není jasné.

Rozhodnete-li se do registru vstoupit, podepíšete souhlas se zařazením vašich dat do registru a vyplníte krátký zdravotní dotazník, v němž uvedete pravdivě všechny vám známé okolnosti, týkající se vašeho zdravotního stavu. vámi uvedené údaje jsou důvěrné, ochráněné proti jakémukoliv zneužití.

2 Po podpisu formuláře vám zdravotní sestra odebere ze žíly malé množství krve (2 ml). Ta se odešla k vyšetření vašich transplantačních znaků do centrální laboratoře ČNRDD.

Žádná další vyšetření se při registraci neprovádějí! Zdravotní stav každého člověka se totiž v průběhu času mění a podrobné vyšetření je proto namístě až v době výběru dárce pro konkrétního nemocného.

3 V laboratoři je vaše krev analyzována na transplantační znaky. Malá část vzorku vaší krve je zároveň uložena − dáte-li k tomu písemný souhlas − v DNA depozitáři Českého národního registru dárců dřeně pro případ budoucí potřeby: uschované vzorky DNA výrazně spoří čas v kterékoli fázi výběru dárců pro konkrétní nemocné, i nutnost opakovaného zvaní dárců k zpřesňujícím odběrům.

V laboratoři i při všech dalších administrativních krocích se pracuje pouze s identifikačním číselným kódem dárce. vaše jméno, adresa i další osobní údaje zůstávají evidovány pouze v Dárcovském centru, kde jste přihlášen, bezpečně chráněné proti jakémukoli zneužití.

4 Vyšetřené transplantační znaky jsou pod kódem odeslány do Koordinačního centra ČNRDD, kde jsou vloženy do počítačové databáze ČNRDD a zároveň zaslány do mezinárodní databáze dárců BMDW. Zde zůstávají k dispozici pro výběr dárců pro konkrétní nemocné v Česku i v zahraničí, kteří by krvetvorné buňky stejného tkáňového typu mohli potřebovat.

V databázi ČNRDD budete evidován do 60 let, pokud nebudete chtít členství v registru dříve z vlastního rozhodnutí ukončit nebo dokud u vás nenastanou trvalé překážky k dárcovství dřeně.

Zapíšete-li se do registru, můžete se stát dárcem pro někoho z nemocných třeba i ve velice krátké době. Anebo naopak můžete být v databázi řadu let, než se najde nemocný, který bude vaši dřeň potřebovat. Může se samozřejmě stát, že vaši pomoc nebude potřebovat nikdo. Přesto každý, kdo se v ČNRDD zaregistroval, s sebou přináší budoucí naději na život druhému člověku!