Vstup do registru

Český národní registr dárců dřeně je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně. A to anonymně komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost anebo vyznání.

Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České republice, stejně jako na celém světě bezplatné.

Dárcovská centra ČNRDD
Centrum Adresa Tel.
Brno Fakultní nemocnice Brno, Transfuzní a tkáňové oddělení, Jihlavská 20, 625 00 Brno 532 233 920
České Budějovice Nemocnice České Budějovice a.s., Transfuzní oddělení, B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice 387 873 345
Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové, Transfuzní oddělení, Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové 495 833 562
Liberec Krajská nemocnice Liberec a.s., Transfuzní oddělení, Baarova 15, 460 63 Liberec 485 312 289
Most Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Most, o.z., Transfuzní oddělení, J.E. Purkyně 270, 434 64 Most 476 172 590
Olomouc Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav imunologie, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 602 516 871 (dárci),
585 415 116 (ostatní)
Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, Krevní centrum, 17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 597 374 441
Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň, Hematologicko-onkologické odd., Dárcovské centrum-Separátor, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň 377 103 825
Praha-Střešovice Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice, Oddělení hematologie a krevní transfuze, U voj. nemocnice 1200, 169 02 Praha 973 203 217
Ústí nad Labem Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice o.z., Transfuzní oddělení, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 477 113 453

Uvedená Dárcovská centra jako jediná evidují přísně zabezpečená osobní data registrovaných dárců. Nábor a registraci dárců provádějí podle standardů ČNRDD buď na vlastním pracovišti, nebo prostřednictvím vyškolených pracovníků v dalších zdravotnických zařízeních, případně při ohlášených náborových akcích jinde. Evidované dárce kontaktují a zajišťují vše potřebné v průběhu vyhledávacího procesu, po odběru dřeně či krvetvorných buněk pak zajišťují následnou dispenzarizaci dárců.

K práci Dárcovských center je mimořádně důležitá vaše spolupráce. Hledá-li se dárce k transplantaci pro těžce nemocného člověka, je třeba postupovat rychle. Jestliže jste již v registru a měníte svou kontaktní adresu, nezapomínejte, prosím, upozornit na změnu své Dárcovské centrum. Jinak vás nemusíme najít včas!

Své Dárcovské centrum můžete kontaktovat jakýmkoliv způsobem - písemně, telefonicky nebo přímo z tohoto webu formulářem Změna údajů dárce. Vše, co nám o sobě sdělíte, je přísně důvěrné a ochráněno před jakýmkoliv zneužitím.