Vstup do registru

Český národní registr dárců dřeně je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně. A to anonymně komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost anebo vyznání.

Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České republice, stejně jako na celém světě bezplatné.

Co je třeba vědět před registrací

Členství v registru dobrovolných dárců dřeně znamená určitý morální závazek. Zapíšete-li se, můžete být kdykoliv v budoucnu vybrán jako jediný možný dárce pro konkrétního těžce nemocného člověka. Jeho osud pak může záviset jen na vaší rychlé dostupnosti a na vaší ochotě krvetvorné buňky opravdu darovat. Proto zvažte své rozhodnutí se vší zodpovědností!

Zápisem do registru na sebe berete závazek, že:

Zůstanete ve spojení se svým Dárcovským centrem a budete je informovat o všech aktuálních změnách, které by mohly znamenat překážku v darování dřeně, i o změnách adresy anebo spojení na vás.

Budete-li kontaktován při procesu hledání vhodného dárce pro konkrétního pacienta, odpovíte a sdělíte své stanovisko v nejkratší možné době.

Budete-li vybrán jako vhodný dárce pro některého z nemocných, budete se rozhodovat o dárcovství bez toho, že byste věděl, kdo je pacient, a nebudete počítat s tím, že jej budete někdy znát.

Pokud sám nepožádáte o vyřazení z registru, budete veden v databázi možných dárců dřeně do 60 let věku.

Jako dobrovolník nejste závazně povinen svou dřeň či krvetvorné buňky darovat. Z registru můžete kdykoliv vystoupit bez udání důvodu. vaše rozhodnutí bude respektováno a zůstane zcela diskrétní. Odmítnout dárcovství na poslední chvíli, kdy nemocný je již v přípravě k transplantaci, však znamená bezprostřední ohrožení jeho života. váš úmysl darovat kousek sebe sama pro záchranu života a zdraví druhého nemocného člověka by proto měl být míněn zcela vážně již v době, kdy do registru vstupujete.

Máte-li pochybnosti, prodiskutujte vstup do registru se členy své rodiny nebo s člověkem, který je vám nejbližší. V kterékoliv fázi procesu dárcovství máte právo na veškeré informace s výjimkou prozrazení identity příjemce vaší kostní dřeně (krvetvorných buněk).