Vývoj hledání dárců pro konkrétní nemocné

Žádosti o vyhledávání dárce v letech 2006-2016
graf 1

Z vývoje počtu žádostí o vyhledávání dárce je evidentní markantní nárůst po napojení ČNRDD do mezinárodní sítě EMDIS (European Marrow Donor Information System) v roce 2012.

Žádosti o vyhledávání dárce v letech 2006-2016 (výřez)
graf 2
Indikace českého pacienta k vyhledávání v ČNRDD v r.2016
graf 3