Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 12. 2018 Počet celkem
ČNRDD 85 525
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 34 190 763


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 12. 2018 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 691
Z toho pro pacienty v ČR 469
Z toho pro pacienty v zahraničí 222
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 929
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1620