Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 7. 2019 Počet celkem
ČNRDD 89 164
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 35 741 795


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 7. 2019 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 718
Z toho pro pacienty v ČR 482
Z toho pro pacienty v zahraničí 236
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 974
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1692