Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 12. 2019 Počet celkem
ČNRDD 94 657
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 36 637 092


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 12. 2019 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 740
Z toho pro pacienty v ČR 493
Z toho pro pacienty v zahraničí 247
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 997
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1737