Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 3. 8. 2018 Počet celkem
ČNRDD 81 684
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 33 169 123


Činnost ČNRDD 1992 – 3. 8. 2018 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 680
Z toho pro pacienty v ČR 464
Z toho pro pacienty v zahraničí 216
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 897
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1577