Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 30. 11. 2018 Počet celkem
ČNRDD 83 978
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 34 080 237


Činnost ČNRDD 1992 – 30. 11. 2018 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 688
Z toho pro pacienty v ČR 468
Z toho pro pacienty v zahraničí 220
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 922
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1610