Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 30. 9. 2019 Počet celkem
ČNRDD 91 248
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 36 186 605


Činnost ČNRDD 1992 – 30. 9. 2019 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 725
Z toho pro pacienty v ČR 485
Z toho pro pacienty v zahraničí 240
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 983
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1708