Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 5. 2019 Počet celkem
ČNRDD 87 466
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 34 761 066


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 5. 2019 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 710
Z toho pro pacienty v ČR 480
Z toho pro pacienty v zahraničí 230
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 959
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1669