Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 29. 11. 2019 Počet celkem
ČNRDD 93 483
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 36 482 190


Činnost ČNRDD 1992 – 29. 11. 2019 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 736
Z toho pro pacienty v ČR 490
Z toho pro pacienty v zahraničí 246
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 995
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1731