Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 30. 9. 2017 Počet celkem
ČNRDD 74 873
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 30 659 624


Činnost ČNRDD 1992 – 30. 9. 2017 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 647
Z toho pro pacienty v ČR 445
Z toho pro pacienty v zahraničí 202
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 851
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1498