Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 12. 2017 Počet celkem
ČNRDD 77 657*
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 31 947 244
* Číslo je předběžné, definitivní počet bude aktualizován v polovině ledna 2018.


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 12. 2017 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 652
Z toho pro pacienty v ČR 448
Z toho pro pacienty v zahraničí 204
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 863
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1515