Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 30. 9. 2018 Počet celkem
ČNRDD 82 641
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 33 625 031


Činnost ČNRDD 1992 – 30. 9. 2018 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 684
Z toho pro pacienty v ČR 466
Z toho pro pacienty v zahraničí 218
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 908
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1592