Aktuální čísla

Počet registrovaných dárců k 31. 3. 2018 Počet celkem
ČNRDD 79 054
světa (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW) 32 311 525


Činnost ČNRDD 1992 – 31. 3. 2018 Počet celkem
Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 665
Z toho pro pacienty v ČR 457
Z toho pro pacienty v zahraničí 208
Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 878
Celkový počet odběrů zprostředkovaný ČNRDD 1543