Vstup do registru

Český národní registr dárců dřeně je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně. A to anonymně komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost anebo vyznání.

Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České republice, stejně jako na celém světě bezplatné.

Kdo může a kdo nemůže být dárcem

Registrovaný potenciální dárce by měl být obecně zdravý člověk, který v minulosti neprodělal žádné závažné onemocnění a neužívá dlouhodobě žádné léky. Podmínky pro dárcovství dřeně jsou podobné jako u dárců krve, svým způsobem dokonce i trochu mírnější – to proto, že na rozdíl od dárců krve bývá dárce kostní dřeně často jediný člověk na světě, který může těžce nemocného natrvalo zachránit.

Pro členství v registru tak bývají akceptování například:

lidé s lehkou formou alergie, kteří ke stabilizaci svého stavu nemusejí užívat pravidelné léky (s mírnou formou senné rýmy, lidé s kopřivkou, potravinovou alergií bez závažných projevů apod.)

lidé po prodělání infekční žloutenky typu A, pokud nezanechala následky

lidé, kteří v minulosti prodělali infekční mononukleózu

ženy s lehkou formou chudokrevnosti, způsobené menstruačním krvácením.

Do registru by zásadně NEMĚLI vstupovat lidé:

po prodělané léčbě zhoubného nádorového onemocnění

po transplantaci orgánů a tkání

s onemocněním srdce, cév, plic, kloubů a zažívacího systému, které vyžadují trvalé užívání léků

s krvácivými chorobami a onemocněním krve

s těžšími formami alergie (sklon k alergii se může přenést spolu s darovanými krvetvornými buňkami na příjemce)

se záchvatovými stavy , závislí na užívání léků

s cukrovkou závislou na užívání inzulinu či léků (antidiabetika – PAD)

po prodělání infekce přenosné krví, jako je HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, malárie, Creutzfeld-Jacobova nemoc (obdoba "nemoci šílených krav") apod.

s nemocemi, které by se mohly zátěží, spojenou s odběrem, teoreticky aktivovat (tuberkulóza, sarkoidóza, autoimunní onemocnění apod.)

lidé závislí na alkoholu, drogách a lidé v úzkém kontaktu s HIV pozitivní osobou

Každý budoucí dárce při registraci vyplňuje zdravotní dotazník. Veškeré odchylky od plného zdraví, pokud jsou vám známy, v něm prosím uveďte podle skutečnosti. Veškeré údaje, které v něm sdělíte, jsou diskrétní a zcela bezpečně ochráněny proti jakémukoliv zneužití. Veškeré individuální nejasnosti můžete prodiskutovat při vstupním pohovoru s vyškolenými pracovníky Dárcovského centra, kteří posoudí, zda vaše odchylka je překážkou vstupu do registru či není.

Stavy , které nevylučují členství v registru, pouze po přechodnou dobu neumožňují odběr krvetvorných buněk (kostní dřeně) pro provedení transplantace:

těhotenství a období jednoho roku po porodu, kojení (ženy v produktivním věku musí mít prokazatelně negativní těhotenský test)

jeden rok po transfúzi krve od jiného člověka

šest měsíců až jeden rok po očkování živou vakcínou

úzký kontakt s osobou, aktuálně trpící závažným infekčním onemocněním (např. HIV/AIDS, žloutenka typu B a C, syfilis)

pobyt ve vězení nebo v psychiatrické léčebně

poranění s kontaminací biologickým materiálem (cizí krev apod.)

šest měsíců po chirurgické operaci, tetování, akupunktuře nebo piercingu

šest měsíců po návštěvě tropických oblastí

Při jakékoliv pochybnosti opět platí: poraďte se s pracovníky Dárcovského centra, případně se svým praktickým lékařem. V každém případě je lépe nejít zbytečně do rizika, které může být teoreticky rizikem jak pro vás, tak i pro možného příjemce vaší kostní dřeně.