Jak se dřeň daruje

K darování krvetvorných buněk dospěje jen méně než 1% dobrovolníků, registrovaných v databázi ČNRDD. Vlastnímu darování předchází řada důležitých kroků.

K darování krvetvorných buněk dospěje jen méně než 1% dobrovolníků, registrovaných v databázi ČNRDD. Vlastnímu darování předchází řada důležitých kroků.