ČNRDD znovu obhájil prestižní akreditaci WMDA (World Marrow Donor Association − Světová asociace dárců dřeně)

V pondělí 13. října 2014 potvrdila WMDA našemu registru opětovné obhájení prestižní akreditace. Tuto akreditaci má v současné době z více než 70 registrů světa pouhých šestnáct, v zemích střední a východní Evropy pak kromě ČNRDD žádný!

Český národní registr dárců dřeně znovu obhájil prestižní akreditaci WMDA v nejvyšší možné kategorii "full accreditation". Tato akreditace je platná po dobu dalších čtyř let.

Vlastní audit, který rozhoduje o udělení akreditace, je velmi detailní a náročný. Jeho předmětem je komplexní hodnocení všech částí a veškerých činností ČNRDD.

ČNRDD získal poprvé akreditaci WMDA v roce 2005 jako 4. registr na světě, znovu ji obhájil v r. 2010, letošní obhajoba je tak již třetí.

Z udělené akreditace je tak více než zřejmé, že ČNRDD poskytuje služby, které mají garantovanou kvalitu podle nejpřísnějších mezinárodních standardů.

1

Akreditační certifikát WMDA z rukou prof. Carolyn Hurley, vedoucí akreditačního komitétu Světové asociace dárců dřeně, převzali v sídle WMDA v Minneapoli (stát Minnesota, USA) ředitel ČNRDD Mgr. Daniel Pagáč (zleva) a vedoucí lékař našeho registru MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.