Budoucí zvěrolékaři a lékárníci jsou připraveni stát se dárci kostní dřeně

V pondělí 27. a úterý 28. dubna 2015 pořádalo občanské sdružení studentů Veterinární a farmaceutické univerzity Brno akci "VFU jde na dřeň!"

Po oba dva dny ráno nastartovala celá akce před vchody do školy rozdáváním informačních letáčků Českého národního registru dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně. V úterý odpoledne se pak v jedné aule uskutečnila přednáška pro zájemce o téma dárcovství a transplantace kostní dřeně. Přednášela MUDr. Jana Navrátilová, vedoucí Koordinačního centra ČNRDD.

Bezprostředně po skončení přednášky bylo možné přímo na místě do našeho registru vstoupit. S radostí konstatujeme, že z řad posluchačů Veterinární a farmaceutické univerzity Brno přibylo do ČNRDD ten den 46 nových potenciálních dárců!

1

Zájem o přednášku na téma dárcovství a transplantace kostní dřeně byl ze strany studentů skutečně velký.

2

Zájemci o vstup do ČNRDD vyplnili registrační dotazník se základními osobními údaji.

3

Pak jim sestra odebrala 2 ml krve pro vyšetření transplantačních znaků. První krok k záchraně lidského života mají za sebou...