Nové informační technologie pomáhají našemu registru

Jak velký podíl mají nové informační technologie na rychlém vyhledání shodného nepříbuzného dárce krvetvorných buněk pro provedení transplantace kostní dřeně, ve speciálním vydání Medicínská technika Technického týdeníku informuje Ing. Lucie Houdová, Ph.D., vědecko-výzkumná pracovnice z biolaboratoře centra NTIS.

Český národní registr dárců dřeně je v současné době největším registrem dárců dřeně ve střední a východní Evropě a realizuje ročně kolem 100 nepříbuzenských transplantací. K dosažení co největšího úspěchu při transplantaci je nutné co nejvíce urychlit proces výběru potenciálně vhodného dárce, zjednodušit komunikaci mezi příslušnými centry, usnadnit výběr dárce odborníkovi využitím všech dostupných informací a zachovat co největší bezpečnost v celém procesu vyhledávání. Těmto tématům se věnují výzkumníci centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni v rámci projektu Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně, získanému od Technologické agentury ČR. Spolupráce univerzity a registru je ve světě běžnou a oceňovanou praxí.

Celé znění článku publikovaného v Technickém týdeníku ZDE