V ČNRDD je zapsáno již 1 200 studentů Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí

Ve čtvrtek 23. 10. 2014 se sešli dárci kostní dřeně - absolventi této školy s lékaři, kteří zajišťují transplantační program. Středoškolský profesor SŠ automobilní Radek Biedla je příkladem toho, jak pozitivně může učitel působit na studenty. Již téměř 1 200 studentů školy se inspirovalo jeho příkladem a vstoupilo do registru dárců kostní dřeně. Aby se z jedné instituce během několik let zaregistrovalo do ČNRDD dřeně tolik stovek mladých lidí, je v celé ČR zcela výjimečné. Deset z bývalých či současných studentů školy už kostní dřeň ve Fakultní nemocnici v Plzni dokonce darovalo a pomohlo zachránit život těžce nemocnému hemato-onkologickému pacientovi. Právě proto se v Ústí nad Orlicí sešli na konci října 2014 dárci s lékaři z FN v Plzni, kde se transplantuje, a se zástupci FN Hradec Králové a Orlickoústecké nemocnice, kde provádějí odběry a rozbory krve putující do ČNRDD. Cílem setkání bylo ocenit dárce kostní dřeně-absolventy SŠ automobilní a pomoci tak rozšířit nábor do ČNRDD i na další střední školy. Pamětní plakety předávali náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jana Pernicová a ředitel školy Ing. Petr Vojtěch.
Oceněni byli tito dárci - absolventi školy:
František Hanus, Hana Hlavová, Tomáš Jetmar, Ondřej Koudelka, Přemek Král, Michael Lorenc, Lukáš Maleček, Roman Skála, Jan Tomáš, Tomáš Ulrich.


Studenti v registru dárců kostní dřeně: reportáž ZDE
Článek v MFDnes: ZDE
Článek v Deníku Orlicko: ZDE

1

Absolventi SŠ, kteří již kostní dřeň darovali, obdrželi v rámci setkání pamětní plakety.

2

Dárci kostní dřeně ze SŠ automobilní

3

Učitel Radek Biedla