Prvenství dárcovského centra v Olomouci

V pátek 27. února 2015 zaregistrovalo olomoucké dárcovské centrum 10 000. dárce kostní dřeně. Zásluhu na jejich úspěchu má rovněž náběrové centrum TO Zlín, které pod Olomouc spadá.