ČNRDD spolu s Nadací pro transplantace kostní dřeně děkoval dárcům roku 2014

V pátek 24. dubna 2015 se v pražském Obecním domě uskutečnil galavečer Poděkování dárcům. V rámci této společenské akce Nadace a Český národní registr dárců dřeně ocenily rovněž své významné partnery.

"Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět." Tento epitaf Oskara Schindlera se stal mottem dnes již tradičního Poděkování dárcům. Onen slavnostní večer pořádají Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně se sídlem v Plzni, v jeho průběhu obě tyto organizace oceňují nepříbuzné dárce kostní dřeně za uplynulý rok. Tedy nikoliv lidi, kteří se nechali zaregistrovat, ale ty, kteří v loňském roce postoupili nepohodlí a neznámému nemocnému člověku skutečně darovali kus sama sebe, tedy krvetvorné buňky z kostní dřeně, které rozmnožením v těle pacienta zachraňují jeho život, neboť ho uzdravují. Ceny dárcům (křišťálový blok od společnosti Moser, grafický list od Oldřicha Kulhánka a diplom) letos dárcům předali patroni programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý a herec Ondřej Vetchý. V letošním roce bylo oceněno 41 dárců.

Zvláštní cenu Adolfa Borna, která je udílena za mimořádný lidský čin ve prospěch Nadace a ČNRDD, letos obdržela paní Zdenka Wasserbauerová z Otrokovic za 17letou pomoc se zajišťováním nových potenciálních dárců z jižní a východní Moravy. Za nejvýznamnější finanční pomoc v r. 2014 byla křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněna firma Novartis Česká republika. Za nejvýznamnější nemateriální pomoc v minulém roce byla křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněna Policie ČR. Ocenění v podobě křišťálového bloku od společnosti Moser za nejvýznamnější mediální pomoc obdrželi Jitka a Richard Langerovi. Všechna tato čtyři ocenění předali patroni Nadace pro transplantace kostní dřeně Miloslav kardinál Vlk a Ing. Livia Klausová.

Novinkou letošního ročníku Poděkování dárcům bylo předání stipendia Vladimíra Kozy (zakladatele Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD) MUDr. Adamu Kubovi z hemato-onkologické kliniky FN Olomouc z rukou dcer primáře Kozy Mgr. Naděždy Lasotové a MUDr. Markéty Sobotové za účasti Miloslava kardinála Vlka a Ing. Livie Klausové. MUDr. Kuba kromě stipendia obdržel též křišťálovou kapku od firmy Artcristal Bohemia, s.r.o.

Na závěr slavnostního večera se poprvé osobně setkala dvojice složená z vyléčeného pacienta a jeho dárce kostní dřeně: 10 let po transplantaci se seznámili 12letá bývalá pacientka Kateřina Šulcová z Hradce Králové a dárce Jiří Paleček z Liberce.

1

Galavečer v Obecním domě začne již za okamžik. Přicházejí vzácní hosté – patroni Nadace pro transplantace kostní dřeně Ing. Livia Klausová a Miloslav kardinál Vlk.

2

Slavnostní událost Výroční večer a poděkování dárcům za rok 2014 zahajuje doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně.

3

Křišťálový blok pro všechny dárce kostní dřeně a další oceněné vyrobila a věnovala společnost Moser.

4

Za nejvýznamnější finanční pomoc v r. 2014 byla oceněna firma Novartis Česká republika. Zástupcům této firmy předali ocenění patroni Nadace.

5

Za nejvýznamnější nemateriální pomoc v minulém roce byla oceněna Policie ČR. Ocenění za celoroční policejní kampaň Podpořme darování kostní dřeně předali patroni Nadace.

6

Zvláštní cenu Adolfa Borna obdržela Zdenka Wasserbauerová z Otrokovic za 17letou pomoc s náborem nových dárců z jižní a východní Moravy. Ocenění předali patroni Nadace.

7

Oceněné Zdence Wasserbauerové srdečně blahopřeje ředitel Českého národního registru dárců dřeně Mgr. Daniel Pagáč.

8

Všem dárcům kostní dřeně roku 2014 předali ocenění a poděkovali patroni programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý a herec Ondřej Vetchý.

9

Na závěr galavečera se poprvé osobně setkala dvojice složená z vyléčeného pacienta a jeho dárce kostní dřeně: 10 let po transplantaci se seznámili 12letá bývalá pacientka Kateřina Šulcová a dárce Jiří Paleček.