Do ČNRDD vstoupilo 21 studentů a jedna pedagožka Obchodní akademie v Plzni

V pondělí 13. dubna 2015 zorganizoval potenciální dárce Lukáš Jindra, student plzeňského Masarykova gymnázia, nábor na obchodní akademii.

O pohnutkách, které studenta Lukáše vedly k uspořádání náboru, sám řekl:
"Už když jsem před více než rokem vstupoval do ČNRDD, přemýšlel jsem, jak registr co nejvíce rozšířit. Když byla příležitost, informoval jsem své přátele o nutnosti vstupu do registru a pokoušel se vyvracet falešné mýty, které kolem odběru krvetvorných buněk kolují. Pár mých přátel myšlenka darovat kostní dřeň nemocnému a tím mu zachránit život nadchla a nechali se zaregistrovat. Stále jich ale nebylo moc. A tak mě napadlo oslovit více lidí najednou. Vedení i pedagogové gymnázia, na kterém studuji, tehdy vyšli mému nápadu vstříc, načež následovala série krátkých přednášek o problematice onemocnění krvetvorby a darování krvetvorných buněk. Výsledkem bylo 24 dobrovolníků z řad studentů Masarykova gymnázia.

Právě ředitelka školy Ing. Olga Matějková mě oslovila s nápadem, zkusit totéž i na Obchodní akademii. Paní ředitelka původně na "obchodce" učila, nebyl tedy problém navázat kontakt s tamními pedagogy a s vedením. Nesmím zapomenout zmínit studenta Daniela Kohoutka, který mi pomohl s přednáškami a s celou organizací této akce, za což mu patří velký dík.

Opět i zde proběhla série krátkých přednášek, všichni studenti obdrželi informační letáky a výsledkem byl 13. duben, kdy 21 studentů a paní učitelka hromadně vstoupily do ČNRDD. Akce proběhla přímo v budově školy za přítomnosti příjemného personálu z plzeňské hemato-onkologie v čele s MUDr. Janou Navrátilovou. Všem, co se zapsali do registru, bych chtěl ze srdce poděkovat. Děkuji také skvělému personálu HOO za vynikající spolupráci."

1

Vstoupit do ČNRDD je maličkost:
vyplnit dotazník...

2

... a nechat si ze žíly odebrat pár kapek krve.

3

Vydrží to i muži!