Kampaň Policie ČR Podpořme darování kostní dřeně byla ukončena

Ve čtvrtek 23. října 2014 se v Praze konal koncert v podání Hudby Hradní stráže a Policie ČR, který slavnostně zakončil kampaň Policie České republiky na podporu dárcovství kostní dřeně. Slavnostní večer v Kongresovém centru České národní banky zahájili první náměstek policejního prezidenta plk. Mgr. Martin Vondrášek a brig. gen. Mgr. Martin Červíček − patron projektu, který u něho stál od jeho úplného začátku až do konce.

Cílem kampaně, která byla zahájena v březnu letošního roku, bylo získat nové dobrovolníky pro zápis do Českého národního registru dárců dřeně. Kampaň byla postavena na tvářích a příbězích dárců z řad policistů a policistek, kteří již v předešlých letech našli tu odvahu a čas a nebáli se darem svých krvetvorných buněk pomoci zachránit život jinému člověku. "Bylo naší snahou právě na jejich příkladu motivovat k zápisu do registru nebo alespoň přimět k zamyšlení co nejvíce našich mladých, zdravých a silných policistů a policistek," řekl patron kampaně brig. gen. Mgr. Martin Červíček. Nemocným, kteří trpěli leukémií nebo jinými vážnými poruchami krvetvorby a jejichž poslední šancí na další život byla transplantace kostní dřeně, za posledních deset let pomohlo 17 policistů a policistek. Čtrnáct z nich převzalo z rukou plk. Mgr. Martina Vondráška a brig. gen. Mgr. Martina Červíčka zvláštní poděkování policejního prezidenta plk. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého.

Příběhy oceněných dárců naleznete na webových stránkách Policie ČR: www.policie.cz Kromě tváří kampaně byli také oceněni další policisté, kteří přispěli k záchraně lidského života: kpt. Bc. David Hromádko z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, prap. Šárka Kaiserová z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, plk. Mgr. Lubomír Martinec a prap. Lukáš Velek, oba z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a pprap. David Pešta z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Za partnery projektu vystoupili Mgr. Daniel Pagáč, ředitel Českého národního registru dárců dřeně, doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně a Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA, generální ředitel Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Všichni se shodli, že kampaň byla dobře připravena a dobře cílena, a proto byla velice efektivní a její vliv se bude ještě nějakou dobu projevovat.

Na podporu kampaně se ve čtrnácti krajských či lázeňských městech celé naší země konaly koncerty Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Během nich své zkušenosti s darováním kostní dřeně předávali nejen naši policisté, ale i odborníci z řad lékařů. Také díky nim byl celý průběh kampaně úspěšný. V rámci kampaně se zaregistrovali noví dobrovolníci nejen z řad policistů, ale i hasičů a veřejnosti. Ředitel Českého národního registru dárců dřeně Mgr. Daniel Pagáč, MBA řekl: "Dopad kampaně je z našeho pohledu větší, odhadujeme až 1500 nových dobrovolníků. Od ledna do září letošního roku vstoupilo do registru již 4500 dobrovolníků, což je stejný počet jako za celý rok 2013. Velmi oceňujeme snahu policie podílet se na získávání dárců kostní dřeně do databáze registru, jehož prostřednictvím se uskutečňují nepříbuzenské transplantace co největšímu počtu nemocných."

Slavnostním večerem provázel Petr Čimpera, moderátor Českého rozhlasu Plzeň, který se zároveň ujal moderace naprosté většiny koncertů po celé republice.

1

Slavnostní koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR včetně ocenění dárců kostní dřeně z řad policistů a policistek ČR se konal v Kongresovém centru České národní banky v Praze.

2

Patron kampaně brig. gen. Mgr. Martin Červíček na úvod slavnostního večera připomněl, jak nápad na Podpořme darování kostní dřeně vznikl a že výsledek předčil prvotní očekávání.

3

Ředitel Českého národního registru dárců dřeně Mgr. Daniel Pagáč, MBA (vlevo) odhadl, že díky policejní kampani vstoupilo do registru až 1500 nových dobrovolníků. Zdůraznil, jak si každého nového dárce hluboce váží.

4

Zvláštní poděkování policejního prezidenta za darování kostní dřeně převzala mimo jiných npor. Ing. Eva Ulmová, zástupkyně vedoucího obvodního oddělení Volyně. Život těžce nemocnému pomohla zachránit v r. 2009.

5

Více jak deset let byl v ČNRDD zapsán pprap. Jiří Rychlovský z Obvodního oddělení policie Praha I. Kostní dřeň daroval v r. 2012. I on tak mohl z rukou patrona kampaně brig. gen. Mgr. Martina Červíčka převzít zvláštní poděkování.

6

Prap. Šárka Kaiserová z dálničního oddělení Řehlovice, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, darovala kostní dřeň v roce 2011. Na slavnostním večeru jí blahopřál 1. náměstek policejního prezidenta plk. Mgr. Martin Vondrášek.

7

Za všechny oceněné dárce na konec promluvil policista plk. Mgr. Jiří Šiler, vedoucí územního odboru Rakovník, jenž kostní dřeň daroval v roce 2010. Neopomněl zmínit, jak báječný je to pocit někomu zachránit život.

8

Hudbu Hradní stráže a Policie ČR řídili (zprava) šéfdirigent plk. Mgr. MgA. Václav Blahunek, dirigent plk. Mgr. Jan Zástěra, zpívali sólisté Gabriela Urbánková, Tomáš Savka a Ivana Brožová.

9

Loučení s kampaní na schodech Kongresového centra České národní banky – dárci kostní dřeně z řad policistů a policistek, reprezentanti Policie ČR a Českého národního registru dárců dřeně.