Den s Policií České republiky přinesl našemu registru 33 nových dárců

V neděli 8. června 2014 se v Praze v areálu PVA Letňany uskutečnil VII. Den s Policií a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR. Během celého dne byla prezentována činnost různých útvarů Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy, hasičského záchranného sboru a dalších složek IZS.

Součástí dne bylo také vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie ČR se sólisty Gabrielou Urbánkovou a Tomášem Savkou, které bylo zahrnuto do série koncertů na podporu celorepublikové policejní kampaně Podpořme darování kostní dřeně. Cílem kampaně je získat nové dobrovolníky pro zápis do ČNRDD. Proto byl na místě přítomen tým MUDr. Jany Navrátilové, vedoucí Koordinačního centra registru.

Díky náběrovému pracovišti bylo možné přímo na místě do registru vstoupit. Této možnosti využilo celkem 33 dobrovolníků, zejména policistů Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, ale i dalších návštěvníků Dne s Policií.  

Během dne paní MUDr. Navrátilová v rozhovoru s moderátorem dne Petrem Šiškou rovněž informovala přítomné o tématu transplantace kostní dřeně a o podmínkách vstupu do Českého národního registru dárců dřeně.

Dále vystoupil pprap. Jiří Rychlovský (na snímku č. 3) z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, místního oddělení policie Vokovice, který již daroval svou kostní dřeň k transplantaci (v r. 2012) a pomohl tak zachránit život neznámého člověka. Svým příběhem a osobní zkušeností posluchače motivoval k zamyšlení právě nad nezištnou pomocí k záchraně lidského života

Video: Podpořme darování kostní dřeně na Dni s policií

1
2
3