Více o koncertech Hudby Hradní stráže a Policie České republiky

Během koncertů Hudby Hradní stráže a Policie České republiky své zkušenosti s darováním kostní dřeně předávali policisté i odborníci z řad lékařů. Také díky nim je dosavadní průběh kampaně úspěšný. Jen v rámci těchto akcí bylo zaregistrováno 305 nových dárců kostní dřeně nejen z řad policistů, ale i hasičů a další veřejnosti. Nejvíce registrovaných dárců se podařilo získat ve Středočeském kraji, kde bylo během Dne záchranářů v Poděbradech zaregistrováno 47 nových dárců, a v kraji Vysočina, který během dvou náborových akcí přispěl dokonce sedmi desítkami nových dárců.

Podzimní série koncertů bude zahájena v září. Dovolujeme si srdečně pozvat nejen příznivce krásné hudby, ale především ty, kteří chtějí zachránit něčí život. Svou účastí na koncertech můžete nejen vyjádřit souhlas s kampaní „Podpořme darování kostní dřeně“, ale také můžete být motivováni k přihlášení do Českého národního registru dárců dřeně. Každý přihlášený dobrovolník je nadějí pro nemocné, jejichž poslední šancí na život je transplantace kostní dřeně. S každým novým přihlášeným dobrovolníkem se tyto šance zvětšují!