PF 2020

Přejeme vám, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala a úspěchy příštího roku ať předstihnou roky minulé.

Ze srdce děkujeme za podporu, které se nám od vás dostalo. Za to, že jste se k nám rozhodli přidat a darovat naději na život těžce nemocným pacientům. Speciální poděkování pak patří těm, kteří letos kousek ze sebe darovali.