Bohatá nadílka na Mikuláše

Dne 6.12.2018 byl realizován nábor dárců kostní dřeně pod názvem „Technika jde na dřeň“ na VŠB – Technické univerzitě Ostrava pod záštitou rektora VŠB-TUO prof. RNDr. Václava Snášela, CSc. za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, spolku Alma Mater z Bohumína, studentské organizace Younie, Českého národního registru dárců dřeně a Fakultní nemocnice Ostrava.

Vysoká škola báňská Ostrava a spolek ALMA MATER z Bohumína se domluvily na spolupráci a rozhodly se uspořádat nábor dobrovolníků do Českého národního registru dárců dřeně.

Díky vyhlášené akci se zapojily všechny fakulty a tento den se zapsalo 192 potenciálních dárců.
Fakulta stavební – 19 zaregistrovaných
Fakulta elektrotechniky a informatiky – 8 zaregistrovaných
Fakulta bezpečnostního inženýrství – 29 zaregistrovaných
Ekonomická fakulta – 33 zaregistrovaných
Fakulta strojní spolu s Fakultou materiálově-technologickou a Hornicko-geologickou – 103 zaregistrovaných

Všem, kterým nejsou lhostejné lidské osudy, patří velký obdiv a poděkování.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15