Strojaři šli na dřeň!

Ve čtvrtek 15.11. 2018 se uskutečnila v prostorách Fakulty strojního inženýrství VÚT v Brně informační akce a hromadný nábor do Českého registru dárců kostní dřeně.

Hlavním organizátorem byl spolek ALMA MATER z.s. z Bohumína, spoluorganizátorem spolek PaLetA. Společný informační stánek byl umístěný nedaleko registračního místa na závod Strojařské schody, který se rovněž konal v tento den.

A tak cestou ke startu mohli sportující vysokoškoláci zjistit více o tom, proč se dárci hledají, komu může jejich kostní dřeň pomoci a také to, zda jsou vhodným dárcem. V aule pak probíhal samoodběr vzorků DNA z dutiny ústní připravenou odběrovou sadou a zápis od registru. Celkem se zapsalo 134 dobrovolných dárců. Hostem a zkušeným rádcem byla paní Zdena Wasserbauerová, odborným poradcem za ČNRDD paní Věra Šilerová. Připojili se i 4 dobrovolníci z řad studentů. Všem děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme se na další společné, stejně úspěšné akce!

1
2
3
4
5
6
7
8
9