Ani Brno nezůstalo pozadu!

Dne 12.11. se konal na Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, vzdělávací zařízení Brno nábor do Českého národního registru dárců dřeně a zapsalo se 50 nových členů. Je skvělé, že nebyli lhostejní a snaží se pomoci jednomu z nich. Doufejme, že jejich soudržnost bude korunována úspěchem!

1
2
3
 
4