Březnice má skvělý Klub maminek

Obec Březnice u Zlína s 1 300 obyvateli má velmi aktivní Klub maminek. Když ve vesnici onemocněl leukémií téměř devítiletý chlapec Adam Šprtel, uspořádal Klub nábor dobrovolných dárců do plzeňského Registru. Občané mezi sebou přivítali Zdenu Wasserbauerovou, která se věnuje problematice darování kostní dřeně už 23 let. Neformálně promluvila o tom, jak je potřeba zvyšovat četnost dárců. Počet dobrovolných dárců, které sama už získala svojí aktivitou společně s dalšími lidmi jde do tisíců. Jen letos už darovalo kostní dřeň pro nemocné 7 lidí ze Zlínského kraje.

1
2
3
4
5