Naše paní Zdena Wasserbauerová

Oslavy spojené se 100. výročím vzniku Československa vrcholí v celé naší vlasti.

Také v Otrokovicích připravili bohatý program, který byl zakončený oceňováním významných osobností při příležitosti státního svátku 28. října. Slavnostní večer se uskutečnil ve čtvrtek 25. října v Otrokovické BESEDĚ. Čestné občanství bylo uděleno Zdence Wasserbauerové, titul Osobnost města Otrokovice si odnesli Ludmila Brázdilová a Pavel Onderka a Cenu města si převzal Tadeáš Herentin.

Paní Zdenka Wasserbauerová, členka „Sdružení Šance, sdružení hemato-onkologicky nemocných dětí“ aktivně shání finanční prostředky na vybavení nemocnice a zkrášlení nemocničního prostředí. Jedním ze způsobů, jak tyto finance získává je prodej vánočních růží. Další oblastí, které se paní Wasserbauerová neúnavně věnuje, je spolupráce s Nadací pro transplantace kostní dřeně a s Českým národním registrem dárců dřeně v Plzni. Paní Zdence se podařilo za více než dvacet let rozšířit obecné povědomí o důležitosti rozšiřování registru kostní dřeně. Za tuto dobu má na svém kontě přes 14 500 nově zapsaných dárců a to jistě, při její neúnavné aktivitě není konečné číslo. „Děkuji za ocenění a prosím všechny, aby podpořili naši činnost nákupem vánoční růže a přispěli tak na humanizaci nemocničního prostředí,“ vzkázala zúčastněným paní Zdenka a dokázala tak, že i ve chvíli, kdy přebírá ocenění za své významné činy, myslí především na druhé.

1
2
3