ČNRDD už počtvrté obhájil prestižní akreditaci WMDA (World Marrow Donor Association − Světová asociace dárců dřeně)V pondělí 23. října 2018 potvrdila WMDA našemu registru opětovné obhájení prestižní akreditace. Toto zplnomocnění má v současné době z více než 70 registrů z 55 států světa pouhých 22. Aktuálně je celosvětově k dispozici 33 827 092 dárců.

Český národní registr dárců dřeně znovu obhájil prestižní akreditaci WMDA v nejvyšší možné kategorii "full accreditation". Toto schválení je platné po dobu dalších čtyř let.

Vlastní audit, který rozhoduje o udělení akreditace, je velmi detailní a náročný. Jeho předmětem je komplexní hodnocení všech částí a veškerých činností ČNRDD.

ČNRDD získal poprvé akreditaci WMDA v roce 2005 jako 4. registr na světě, znovu ji obhájil v r. 2010, 2014 a letošní obhajoba je tak již čtvrtá.

Ze znovu udělené akreditace je zřejmé, že ČNRDD poskytuje služby, které mají garantovanou kvalitu podle nejpřísnějších mezinárodních standardů.

1
Akreditační certifikát WMDA z rukou Carlheinz R. Müllera, MSc.MD.,Ph.D, prezidentovi Světové asociace dárců dřeně převzali 8.11.2018 v sídle WMDA v Minneapolis (stát Minnesota, USA) vedoucí lékař našeho registru MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. a Ing. Lucie Houdová, Ph.D.
2
Vyhlášení akreditace pro ČNRDD
3
Vedoucí lékař našeho registru MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. a Ing. Lucie Houdová, Ph.D.