Náš den 15.9.2018 - třetí sobota v září! Příběh slibu!

Tento den patří Mezinárodnímu dni dárců dřeně - World Marrow Donor Day. Připomínají si ho v 75 zemích světa, které mají své registry dárců.

I my jsme tento významný den oslavili několika akcemi. V předvečer oslav jsme mimo jiné postavili stánek před Ministerstvem zdravotnictví v Praze, abychom kolemjdoucím zájemcům vysvětlili vše kolem zápisu do registru dárců. Tato osvětová akce přinesla kromě mnoha informovaných i 6 zapsaných dárců.

Tento den měl i svého "hrdinu". Mladého studenta matematicko-fyzikální fakulty.

Když jsme ráno dostavovali a vybavovali stánek, procházel kolem a poměrně spěchal chlapec, ale u stánku se zastavil a zeptal se, co se zde bude dít. Vysvětlili jsme, proč jsme tady a v tento den. Na otázku, zda by se chtěl zapsat odpověděl, že ano, ale teď musí něco naléhavého zařídit, ale odpoledne, než budeme končit určitě přijde! Den rychle uběhl. Začali jsme stánek vyklízet a bourat. Pár chvil před koncem akce student, kdy už jsme nedoufali, přišel splnit svůj slib. Zapsal se. V budoucnu i možná někomu do života.

1
2
3