PODĚKOVÁNÍ

Ten krásný, stylový dort není součástí našich propagačních předmětů. Je vyrobený českobudějovickými sestřičkami v dárcovském centru k Mezinárodnímu dni dárců dřeně. Tento den je oslavou všech, kteří jsou zapsáni v 75 světových registrech dárců kostní dřeně a rovněž poděkováním za celoroční obětavou práci všech pracovníků, i těch z dárcovských center.

Chceme se s vámi podělit o další záběry z našich dárcovských center. Z Mostu, Českých Budějovic, Hradce Králové a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Možná mnozí z vás, kteří jste zapsáni v našem registru, jste se s nimi potkali osobně. Přejeme všem našim spolupracovníkům hodně elánu a pracovního nadšení, stejně jako tomu bylo doposud.

Dárcovská centra

1

České Budějovice

2

České Budějovice

3

České Budějovice

4

České Budějovice

5

Hradec Králové

6

Hradec Králové

7

Most

8

Most

9

Most

10

Ústřední vojenská nemocnice Praha

11

Ústřední vojenská nemocnice Praha

12

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno

13

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno

14

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno

15

ČB dort