Na vrchol Sněžky už popáté

Letošní sobota 8.9.2018 byla pátým ročníkem výstupu na Sněžku pro Jitku Košínovou a její přátele z řad pacientů, lékařů a dalších sportovních nadšenců, kteří se rozhodli tímto oslavit Mezinárodní den dárců dřeně (letos tento den připadá na 15.9.). Chceš-li jít rychle, jdi sám, chceš-li dojít daleko, jdi s přáteli je povzbudivé motto akce, která se koná na podporu pacientů s leukémií a po transplantaci kostní dřeně. Jejím cílem je nejen seznámit veřejnost s touto nemocí, ale získat i další zapálené dobrovolníky, kteří by pomáhali s nábory dárců ve svém bezprostředním okolí a podpořili tak Český národní registr dárců dřeně.

Po úspěšné transplantaci kostní dřeně se Jitka rozhodla zdolat vrchol Sněžky na důkaz, že se nevzdává a oslavuje svůj návrat mezi zdravé. A tato krásná tradice trvá již 5 let.

Jako každý rok si mohli zúčastnění zakoupit upomínkový předmět na tento den - oranžový sportovní šátek a na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně tak přibylo neskutečných 76 000 Kč.

1
2
3