121 podpisů v Litomyšli

Dne 29.8.2018 nezněla Smetanova Litomyšl hudbou, jak jsme zvyklí, ale hlasy mladých lidí, kteří se přišli zapsat do Českého národního registru dárců dřeně. Tento nábor zajistila Alžběta Vachelová se svými spolupracovníky v rámci akce Zapište se někomu do života za podpory České spořitelny. Tentokrát se noví členové nenacházeli mezi studenty, ale mezi širokou veřejností, která zareagovala na propagaci akce neobyčejně skvěle. Zapsalo se 121 potencionálních dárců! Děkujeme!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12