Dne 12.5. na Dni otevřených dveří k 85. výročí vzniku podniku Meopta - optika, s.r.o., Přerov vstoupilo do Českého národního registru dárců kostní dřeně dalších 56 dobrovolníků. Zapsali se rovněž hokejisté HC ZUBR Přerov. K tomuto úspěšnému náboru přispěly velkou měrou dobrovolnice z bohumínského spolku Alma mater v čele s Dagmar Knýblovou. Patronkou akce byla paní Zdena Wasserbauerová.

Gratulujeme za tolik nově získaných členů! Rádi se s vámi o takový úspěch podělíme a proto ho sdílíme. Třeba se někdo, kdo si tento příspěvek přečte, pro takovou dobrovolnou činnost nadchne a bude hledat další dárce ve svém okolí! Držíme palce a děkujeme do Přerova!

1
2
3