Vinaři jdou na dřeň

Nábor skvěle zorganizoval vinař Ing. Pavel Lacina. Za velmi vydatné pomoci a bezvadného servisu starosty Velkých Pavlovic, pana Jiřího Otřela a zdravotnického personálu z dárcovského centra Fakultní nemocnice Olomouc, v čele s paní Ingrid Venclíkovou, bylo zapsáno dalších 124 potencionálních dárců.

Přihlášky se vyplňovaly a vzorky odebíraly v krásných prostorách velkopavlovické radnice. Byla to malá slavnost velkého dobra všech zúčastněných.

Z přiložených fotografií dozajista dýchá slavnostní pohoda tohoto dne a radost z dobře vykonané práce všech přítomných.

1
2
3
4

V kruhu zdravotníků je vyfocený stý dárce, který obdržel od pana starosty speciální cenu, láhev značkového vína.

5

Zcela vpravo, ve hloučku zúčastněných, stojí organizátor celé akce Ing. Pavel Lacina.