33 nadějí z Pardubic

Velkou oporou organizátorek byla MUDr. Jitka Černohorská, vedoucí dárcovského centra FN v Hradci Králové. Kontrolovala dotazníky a vysvětlovala studentům odběr DNA z dutiny ústní. Nábor dárců se konal na fakultě již podruhé. Vloni se zapsalo přes 200 studentů, letos přibylo dalších 33 dárců. Mezi nově zapsané zavítala i Česká televize. Děkujeme všem, kteří přišli darovat naději nemocným

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15