„Dobráci od kosti“ z Uherského Hradiště

Zázemí pro akci poskytla fakulta, osvětu mezi studenty pomáhali šířit i členové Unie studentů v Uherském Hradišti. Ti ještě navíc věnovali každému registrovanému malou pozornost. Akce neproběhla na této fakultě poprvé. Svůj vzorek krve nechalo tentokrát na FLKŘ do registru zapsat 66 dobrovolníků. Akce proběhla ve spolupráci s hematologicko-transfúzním oddělením uherskohradišťské nemocnice a paní Zdenkou Wasserbaerovou, která se problematikou dárců kostní dřeně zabývá již přes 20 let. Z účasti studentů FLKŘ byla, stejně jako vedení fakulty, velmi mile překvapená. Na ostatních fakultách ve Zlíně se akce během března zúčastnilo dalších 163 studentů UTB. Nejen organizátoři akce, ale i pracovníci Registru by tímto chtěli vyjádřit velké poděkování všem zapojeným „dobrákům od kosti“, kteří věnovali několik minut této bohulibé činnosti a zvýšili tak šanci na záchranu dalších lidských životů. V konečném důsledku - i to je posláním této fakulty.

1
2
3