Zpráva z nejsmutnějších

Dne 31. března 2018 zemřela ve věku 91 let paní doc. MUDr. Adéla Bártová, CSc. jedna z prvních spolupracovnic primáře MUDr. Vladimíra Kozy.

Působila profesně na I. interní klinice, Krevní bance a na Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na přelomu 60. a 70. let byla průkopnicí oboru transplantační imunologie a založila laboratoř pro vyšetřování transplantačních znaků pacientů a dárců. Její laboratoř získala v r. 1997 jako první v ČR prestižní akreditaci Evropské Federace pro Imunogenetiku (EFI). Věnovala se výuce studentů lékařské fakulty, z nichž řada se stala uznávanými odborníky v oboru imunogenetiky v ČR i zahraničí.

Díky zásadní osobní podpoře paní docentky se mohla významně rozvinout činnost Českého národního registru dárců dřeně, jak doložil zakladatel Registru pan primář Vladimír Koza ve svém dopise adresovaném paní docentce v roce 2011 k významnému životnímu jubileu: "To Vaše lidská a morální autorita, nesmírná profesionalita, pracovitost a přirozený respekt u tolika dalších lidí pracujících na poli HLA v naší republice a v zahraniční pomohly tehdy zásadním způsobem k založení Českého národního registru dárců dřeně."

V její osobě odešel nejen odborník ve svém oboru, ale především vzácný a skromný člověk.Na přiloženém snímku MUDr. A. Bártová s primářem Kozou