Budoucí přírodovědci poprvé

Nábor vyhlásily dvě pracovnice fakulty, Dr. Mária Škrabišová a Dr. Anna Kuchařová pod záštitou jejího děkana Martina Kubala. Na jejich výzvu se přihlásilo 186 dárců (105 žen a 81 mužů) a to nejen z fakulty. Přišlo i několik dárců, kteří o akci slyšeli od přátel.

Stalo se tak poprvé, ale konečný počet získaných dárců byl tak přesvědčivý, že obě členky týmu se rozhodly tuto akci opakovat každý rok. Na univerzitu přichází ročně stovky nových studentů, proč ne tedy i desítky potencionálních dárců.

Transplantace kostní dřeně zvyšuje šanci na přežití u pacientů s leukémií, jakým je i malá Vilemínka. Čeká na vhodného dárce kostní dřeně v Olomouci, rozhodují dny. Tato akce pomohla zvýšit šanci na její život nebo život jiných čekajících.

Děkujeme paní Martině Vysloužilové, která o této záslužné akci napsala obsáhlý článek.

Podrobněji na https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/3530/

1
2
3

Organizátorky akce Dr. Mária Škrabišová (v brýlích) a Dr. Anna Kuchařová