Čtyřdenní maraton dobra

Stejně jako v předešlých letech se na organizaci významně podílela Fakulta humanitních studií a velkou zásluhu na tom, že byla tak úspěšná, mají studentky Ústavu zdravotnických věd, studijního oboru Všeobecná sestra. Nejen že zájemcům vysvětlovaly smysl akce, ale mnohé z nich do registru vstoupily.
„Je to jednoduché. Každý zájemce vyplní formulář, a pokud nebude vyhodnocen přítomnou paní doktorkou jako nevhodný kandidát, budou mu přímo na místě odebrány dva mililitry krve,“ popsala postup studentka Barbora.

„Aby se zvýšila pro onkologicky nemocné šance, že najdou vhodného dárce, je třeba, aby registr byl co nejrozsáhlejší“, vysvětluje dr. Anna Krátká, která měla akci za fakultu na starosti.
„Letošní rok byl velmi úspěšný a to nejen počtem nově zapsaných zájemců do registru, ale především atmosférou. Bylo hezké, když se přišla zapsat maminka, která měla v kočárku malé dítě, nebo když organizátorům jako poděkování přinesl kávu nově registrovaný pan Antonín“, dodává Krátká.
Odbornou garanci nad akcí převzalo Hematologicko–transfuzní oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s.

Přítomná byla také paní Zdenka Wasserbauerová. Její přednáška, konaná první den akce jistě přispěla ke vstupu nových dárců.

Děkujeme všem, kteří na výzvu zareagovali a do registru se zapsali. Opět jsme o krůček blíž magickému číslu 80 000 zaregistrovaných dárců v Českém národním registru dárců kostní dřeně, kteří jsou nadějí na život pro nemocné leukémií.

Zveřejněné fotografie dokreslují atmosféru v přednáškovém sále, při registrování dárců a odběrech.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12