Šance na život

Bohumínský spolek ALMA MATER má za cíl sdružovat ženy, které by se mohly vzájemně obohacovat svými zkušenostmi. Vytváří vzdělávací i zábavné programy, aby si každá z členek našla svůj okruh zájmu.

Od ledna 2018 nastartoval spolek nový projekt. Začal spolupracovat s Českým národním registrem dárců kostní dřeně. Na první jarní den si členky spolku pozvaly paní Zdenku Wasserbauerovou, aby se s nimi podělila o svou mnohaletou zkušenost se získáváním dárců.

Tato milá dáma, která již více jak 20let let s ČNRDD spolupracuje, získala pro dárcovství kostní dřeně přes 13 tisíc dobrovolných dárců a stále srší neuvěřitelnou energií a chutí pomáhat druhým. Mezi účastníky setkání se ihned našli první potenciální dárci, kteří vstoupili do registru.

Každým rokem v ČR onemocní stovky lidí vážnými nemocemi poruchy krvetvorby, které jsou mnohdy léčitelné jen transplantací kostní dřeně. Dárců má naše země stále velký nedostatek, a proto jsou čeští pacienti odkázáni většinou na zahraniční dárce.

Více dárců v české databázi znamená větší naději na život. Aktivní vyhledávání dárců kostní dřeně a především rozšiřování povědomí o užitečnosti a nutnosti takového projektu je cílem nejen spolku ALMA MATER.

1
2
3
4
5
6