Zlínský hejtman ocenil dárce kostní dřeně roku 2017

V pondělí 12. února 2018 Jiří Čunek osobně děkoval našim dárcům ze Zlínského kraje.

Čtyři muži, kteří byli zapsáni v našem ČNRDD, dostali v minulém roce příležitost absolvovat odběr kostní dřeně/krvetvorných buněk a zachránit konkrétní lidské životy. Hejtman Jiří Čunek jim za to poděkoval a ocenil je záslužnou medailí II. stupně a pamětním listem vyjadřujícím uznání za příkladnou solidaritu.

"Lidé zapomínají na to, že sami jsou obohaceni tím, co udělali," řekl hejtman Jiří Čunek a poděkoval dárců dřeně: Pavlu Horákovi ze Žlutav (44 let), Ondřeji Šuráňovi ze Zlína (28 let), Vítu Fojtíkovi z Uherského Brodu (21 let) a Tomáši Kohoutovi z Valašského Meziříčí (posledně jmenovaný se z pracovních důvodů musel omluvit).

Dárce kostní dřeně doprovodila k hejtmanovi Jiřímu Čunkovi paní Zdenka Wasserbauerová, vytrvalá organizátorka náborů nových dárců do našeho registru.

"Máme radost z každé vydařené transplantace a z každého uzdraveného pacienta. Stále však obecně máme dárců málo a jsme vděčni za každého nového mladého člověka, který vstoupí do registru," řekla Zdena Wasserbauerová. Velmi vítá ochotu pořadatelů velkých sportovních či kulturně-společenských akcí podpořit dárcovství kostní dřeně (jako je to na Zlínsku například Barum Czech Rally, Dny lidí dobré vůle na Velehradě, hokejová utkání ve Vsetíně apod.).

1

Nejprve vítal hejtman naši spolupracovnici Zdenku Wasserbauerovou.

2

Jako první přijal ocenění dárce Vít Fojtík, student brněnské přírodovědné fakulty.

3

Dárce Ondřej Šuráň působí jako záchranář na emergency zlínské nemocnice.

4

Dárce Pavel Horák je učitel na základní škole ve Zlíně. Doufáme, že svým žákům o dárcovství dřeně často vypráví!

5

Jiří Čunek se zájmem poslouchal plány Zdenky Wasserbauerové na nové nábory na Zlínsku.

6

Naše spolupracovnice hejtmana informovala, že v loňském roce se na Zlínsku a Olomoucku zapsalo přes čtyři tisíce nových dárců.