Rok 2017: Do Českého národního registru dárců dřeně se zapsalo 9002 nových dárců

Loňský rok se stal v počtu nově zaregistrovaných dárců druhý nejúspěšnější rok v historii ČNRDD.

Nejvíce nových dárců se zapsalo v olomouckém Dárcovském centru – 4237. Je třeba však dodat, že registr nemá Dárcovské centrum ve Zlíně, a tak do Olomouce proudí dárci nejen z kraje Olomouckého, ale i Zlínského. I tak je však počet 4237 úctyhodný!

Na druhém místě v počtu nově zapsaných je Dárcovské centrum Plzeň − 1031. I v tomto případě je ale nutné říci, že zde byli zaregistrováni studenti pražských fakult Univerzity Karlovy (Přírodovědecké a Fakulty tělovýchovy a sportu) při hromadných náborových akcích, protože nábory přijely provádět lékařka a sestry z Fakultní nemocnice Plzeň.

Třetí místo obsadila Praha – 768 nově zapsaných. Číslo je to vynikající, vezme-li v úvahu, že v Praze má registr jen jedno místo, kde se mohou zájemci o vstup do ČNRDD zapsat: Vojenskou nemocnici ve Střešovicích.

Z celkového množství vloni zapsaných tvoří muži 47,5 %, ženy 52,5 %. U mužů převládá věková kategorie 26 až 35 let, u žen jsou obě věkové kategorie (18 až 25, 26 až 35) zcela vyvážené.

Registr také jako každoročně některé již dříve zapsané dárce vyřazoval. V roce 2017 bylo vyřazeno 564 potenciálních dárců, z toho 483 proto, že dosáhli 60 let, zbývajících 81 registru oznámilo žádost o vyřazení, většinou ze zdravotních důvodů.

Po sečtení nově zapsaných a odečtení vyřazených konstatujeme, že Český národní registr dárců dřeně měl k 31. 12. 2017 celkem 77 539 zapsaných potenciálních dárců kostní dřeně.

V roce 2017 darovalo svou kostní dřeň 36 našich dárců.