Odešel spoluzakladatel Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně

V pondělí 15. ledna 2018 zemřel ve věku 66 let vzácný člověk − pan Miroslav Kaiser.

Spolu s primářem MUDr. Vladimírem Kozou (†17. června 2012 v Plzni) zakládali v roce 1992 Nadaci pro transplantace kostní dřeně s Českým národním registrem dárců dřeně. Po celou dobu existence ČNRDD byl aktivní člen Správní rady. Vždy ochotně a velice rád poradil, pomohl, pro něj samozřejmě zcela nezištně.
Zemřel doma v Plzni, v kruhu rodinném, obklopen těmi, kteří ho milovali a které miloval on…

Vážený pane Kaisere, budete nám všem chybět. Děkujeme za vše, co jste udělal pro obě naše organizace. Nikdy nezapomeneme!

Připomeňme si pana Miroslava Kaisera ve chvílích, kdy jsme ho viděli naposledy: Při galavečeru Poděkování dárcům 21. dubna 2017 v doprovodu svého syna obdržel Zvláštní cenu Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně za zásluhy k 25. výročí existence obou organizací. Cenu darovala mezinárodně respektovaná výtvarnice Gordana Glass, jež ji Miroslavu Kaiserovi osobně na galavečeru předala spolu s MUDr. Pavlem Jindrou, Ph.D., předsedou Správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně a vedoucím lékařem ČNRDD.

1
2
3