Do našeho registru vstoupili mladí lidé ze Slavičína

V úterý 21. listopadu 2017 studenti Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín zvýšili počet zapsaných v ČNRDD.

Nejprve proběhla beseda na SOŠ Slavičín, kde následovalo vyplnění přihlášek do registru dárců kostní dřeně a vzápětí proběhly odběry vzorku krve. Na této střední škole se zapsalo 25 studentů. Poté následovala druhá beseda pro studenty Gymnázia J. Pivečky Slavičín, která se konala v městské knihovně a kde taktéž probíhaly po celé odpoledne odběry, jichž se zúčastnili jak studenti, tak i veřejnost. Záštitu nad celou akcí ochotně vzala místostarostka Slavičína Mgr. Božena Filáková, odborné poradenství po celou dobu poskytovala naše zlínská spolupracovnice Zdenka Wasserbauerová, s administrativou pomáhala Gabriela Klabačková, vedoucí městské knihovny. Celkem se onen den ve Slavičíně zapsalo do ČNRDD 51 mladých lidí.
Báječná zpráva na konec: Ze zápisu do našeho registru plánují Slavičinští udělat tradici. Těšíme se!

Fotografie vykreslují atmosféru vstupu slavičínských studentů do ČNRDD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9