Rekordní počet zapsaných během jednoho dne

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze zapsalo 275 dárců kostní dřeně.

Akce se uskutečnila zásluhou Markéty Kráčmarové, studentky 2. ročníku doktorandského studia této fakulty, ve dvojici s Alžbětou Vachelovou, studující ČVUT, jež je ovšem již ostřílenou studentskou organizátorkou vstupů do ČNRDD. Akci na PřF UK velmi pomohlo, že nad ní vzala záštitu proděkanka fakulty doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., díky níž se mohla informace o chystané akci šířit všemi fakultními kanály.
Organizace zápisu byla bezchybná, předchozí informovanost studentů také. A tak přicházeli studenti již dobře znalí všeho, co zápis do registru a dárcovství dřeně obnáší. Výsledek se dostavil: od devíti hodin ranních do 16. hodiny se přišlo zapsat 275 studentů! Takový počet zapsaných dárců během jednoho dne je rekordní číslo v celé 25 let dlouhé historii Českého národního registru dárců dřeně.
Zcela výjimečně tentokrát chválíme i sami sebe, tedy pracovnice ČNRDD a Nadace pro transplantace kostní dřeně, které po celý den v maximálním soustředění vedly pohovory se zájemci o vstup do registru, popisovaly štítky na zkumavky, vyplňovaly kartičky dárců. V žádném z 275 údajů není možné udělat chybu! Ve finále dvě sestry braly každému z 275 zapsaných studentů zkumavku krve. Před jejich výkonem je třeba smeknout pomyslný klobouk!

Jménem hemato-onkologických pacientů, dětí i dospělých, pro něž neustále hledají lékaři vhodného dárce kostní dřeně, děkujeme organizátorům za skvěle připravený hromadný zápis a studentům Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy za jejich zapsání do Českého národního registru dárců dřeně!

Fotografie vykreslují báječnou atmosféru zápisu studentů do Českého národního registru dárců dřeně dne 23. 11. 2017.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24