GivingTuesday

Úterý 28. listopadu 2017: Celosvětový den dárcovství a dobrovolnictví

GivingTuesday je světový svátek dárcovství a dobrovolnictví, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat nezištně druhým. V minulém roce se do GivingTuesday zapojili lidé v 98 zemích světa z 50 000 organizací. Vloni se poprvé přidala i Česká republika. Český národní registr dárců dřeně jako jediná česká nezisková organizace s posláním registrovat dobrovolníky ochotných darovat kousek sebe sama (nepatrnou část krvetvorných buněk kostní dřeně) k záchraně zdraví a života těžce nemocných, se k "darovacímu úterý" připojuje a vyzývá:

Pokud ještě nejste v ČNRDD zaregistrován a jste ve věku 18 – 35 let, DARUJTE naději na život těžce nemocnému tak, že vstupíte ten den, anebo co nejdříve po něm, do našeho registru. Učinit tak můžete prostřednictvím kteréhokoliv z 53 Dárcovských a Náběrových center registru. Jejich seznam: ZDE

Pokud do ČNRDD ze zdravotních důvodů vstoupit nemůžete, anebo již zaregistrován jste, DARUJTE nám i tak "darovací úterý" tím, že nám DÁTE svůj čas a vyzvete ostatní ke vstupu do ČNRDD:
Využijte svůj facebook a další sociální sítě k osvětě o činnosti ČNRDD a informaci, že dárců není stále ještě dost! Rozešlete e-maily na všechny své kontakty. Využijete firemní intranety, pokud můžete.
Použijte informace z našeho webu: ZDE
Použijte krátké video: ZDE

Jménem všech pacientů současných i budoucích za váš DAR děkujeme!