Studenti Policejní akademie v Holešově chtějí darovat kostní dřeň

Ve čtvrtek 26. října 2017 se zúčastnili přednášky o dárcovství kostní dřeně spojené se zápisem do ČNRDD.

Přednášku měla naše stálá spolupracovnice Zdenka Wasserbauerová, která budoucím policistům vysvětlila podmínky vstupu do Českého registru dárců kostní dřeně, hlavní překážky vstupu, způsoby odběru a následnou péči o dárce. Velice motivační byly příběhy dárců dřeně a zvláště pak příběhy vyléčených pacientů pomocí transplantace kostí dřeně.

Čtrnáct přítomných se ihned rozhodlo zaregistrovat. Ochotně vyplnili dotazník a podrobili se vstupnímu odběru vzorku krve. Významný je fakt, že spolupráce mezi holešovskou akademií a ČNRDD bude pokračovat, bude se pravidelně opakovat v tříměsíčních intervalech.

Fotografie vykreslují atmosféru přednášky a následného vstupu budoucích policistů do Českého národního registru dárců dřeně. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9