Vojáci kurzu základní přípravy opět dárci dřeně

V pondělí 23. října 2017 proběhla ve společenském sále vojenského klubu Velitelství výcviku a Vojenské akademie ve Vyškově již potřetí náborová akce nových dárců pro náš ČNRDD.

Naše zlínská spolupracovnice Zdenka Wasserbauerová tentokrát rozšířila svůj tým. S nezbytnou administrativou, které je však třeba věnovat maximální pozornost kvůli nebezpečí záměny údajů, paní Zdence pomáhala Herta Mihalová z olomoucké neziskové organizace Šance, odběry prováděly celkem tři zdravotní sestry – Eva Hůlková, vrchní sestra z olomoucké dětské hemato-onkologie, dále Ingrid Venclíková a Jana Turečková, sestry z Ústavu imunologie v Olomouci, jenž je Dárcovským centrem našeho registru.
"Odebrání dvou mililitrů krve je vlastně to nejjednodušší," vysvětluje sestra Ingrid Venclíková. "Dále je třeba pečlivě překontrolovat shodu rodných čísel v dotaznících a na odebraných vzorcích a zapsat všechno do počítače. Kontrola probíhá celkem pětkrát, aby se předešlo jakýmkoli chybám."

Předchozí nábory ve vyškovských kasárnách organizoval mimořádně pečlivě podplukovník Jiří Studničný, náčelník Centra základní přípravy. Pročetl řadu dostupných materiálů, které se týkají dárcovství kostní dřeně, a vojáky poučeně informoval tak, aby se mohli zodpovědně rozhodnout, zda se chtějí dárci stát. Jeho působení v čele Centra základní přípravy však bude brzy končit, proto se rozhodl oslovit kapitána Ivana Michalíka, aby organizaci náboru převzal. Kapitán Michalík díky svým skvělým velitelským a manažerským schopnostem rychle navázal spolupráci s paní Wasserbauerovou a jejím týmem a pondělní nábor prakticky organizoval již sám.

Pondělní nábor nových dárců nebyl spojen s žádnou konkrétní osobou, pro kterou by se hledal vhodný dárce. Přesto se časově shodoval s výzvou v jednom z vyškovských deníků, kde příbuzní roční nemocné Julinky prosili všechny mladé o zapsání do registru. I proto plakát s touto výzvou visel nad stolkem, kde se vojáci mohli podepsat na jednoduché přání Julince, aby i pro ni se brzy vhodný dárce kostní dřeně našel. Přítomnost tohoto konkrétního příběhu tak jasně ukázala, jak důležitá tato akce byla.

Vojáků ochotných vstoupit do ČNRDD v pondělí 23. 10. 2017 bylo ve finále 242. Krásné číslo, za které jménem všech pacientů současných i budoucích upřímně děkujeme!

Fotografie vykreslují atmosféru vyškovské akce.

1
2
3
4
5
6