Český národní registr dárců dřeně pořádal tiskovou konferenci při příležitosti 25. výročí založení

Ve středu 4. října 2017 se v salonku Cukrárna pražského Obecního domu konala tisková konference za velkého zájmu médií.

Český národní registr dárců dřeně spolu s Nadací pro transplantace kostní dřeně novinářům prezentoval čtvrt století dlouhou společnou historii a současnost programu dárcovství a transplantací kostní dřeně. Nejdříve novináři shlédli v premiéře náš nový animovaný film z dílny filmové společnosti Studiomediafilm a renomovaného výtvarníka Nora Držiaka. Tento dvouminutový film jasně a srozumitelně vysvětluje, co se stane, když se mladý člověk zapíše do našeho registru. (Film můžete nyní shlédnout i vy, po skončení tiskové konference byl umístěn na kanál ČNRDD na youtube. Přímý vstup pomocí ikony youtube na konci tohoto textu.)

K novinářům pak pohovořil ředitel registru Mgr. Daniel Pagáč, MBA, který vyzdvihl rychle rostoucí počet zapsaných potenciálních dárců. O svou zkušenost se potom s novináři podělili dva vyléčení pacienti díky transplantaci kostní dřeně s dárcem z Českého národního registru dárců dřeně. Ingrid Beránková, LL.M., povoláním patentová zástupkyně, reprezentantům tisku vyprávěla, jaké emoce prožila, když se dozvěděla diagnózu akutní leukémie, a později že lékaři pro ni našli vhodnou dárkyni dřeně z ČNRDD. Obdobně, avšak ještě více emotivně hovořil Jakub Junek, student vysoké školy, též transplantovaný dření od dárkyně z našeho registru.

Primář hemato-onkologie FN Plzeň MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., který v registru působí jako vedoucí lékař a v naší nadaci je ve funkci předsedy Správní rady, měl nejobšírnější prezentaci – o založení registru, jak jeho vzniku nepřál tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar, kdo byla první dárkyně kostní dřeně v roce 1993. MUDr. Jindra ukázal také historicky první letáčky a další propagační materiály. Ze současnosti vyzdvihl, že ČNRDD má nejen vysoký počet dárců, ale nejdůležitější je, že jsou důkladně vyšetřeni a rychle k dispozici. Neopomněl, že nepříbuzenských transplantací v ČR s "národním dárcem" v roce 2016 bylo v 93 % případů s dárcem z Českého národního registru dárců dřeně, pouhých 7 % s dárcem z registru pražského.

MUDr. Jana Navrátilová, lékařka hemato-onkologie FN Plzeň a vedoucí Koordinačního centra ČNRDD, seznámila novináře s nejzajímavějšími současnými čísly, údaji, kuriozitami z dřívějška. Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., zástupce primáře hemato-onkologie FN Plzeň a člen Správní rady a vedoucí Odběrového centra Českého národního registru dárců dřeně pohovořil o nové metodě v procesu léčby zhoubných nemocí krvetvorby, kde hraje kostní dřeň od nepříbuzného dárce zásadní roli.

Po dotazech novinářů, které svědčily o tom, jak téma dárcovství a transplantace dřeně zaujalo, přišel již na řadu netradiční závěr: Vyléčený pacient Jakub Junek, student posledního ročníku Hudební akademie múzických umění oboru hra na housle přítomným novinářům zahrál skladbu Gavotte en rondeau E dur od Johanna Sebastiana Bacha. Jakub tím vyjádřil novinářům dík za to, že se tématu dárcovství kostní dřeně věnují, a tak i jejich přičiněním počet zapsaných dárců stoupá.

Video: Jak se zapsat do registru ZDE
1

Chodba, kterou novináři k salonku přicházeli, byla lemována fotografiemi Kataríny Pleskot Kollárové.

2

Tato umělecká fotografka v průběhu tří let dokumentovala život vybraných hemato-onkologických pacientů.

3

Série snímků pacientky paní Hany končí velmi optimisticky. Již je doma, znovu s vlasy a může si pochovat vnouče…

4

Samotnou tiskovou konferenci po promítnutí animovaného filmu zahájil ředitel ČNRDD Mgr. Daniel Pagáč.

5

Ingrid Beránková, LL.M., před třemi roky podstoupila transplantaci kostní dřeně a daří se jí skvěle. Novinářům vyprávěla o své nemoci a procesu léčby.

6

Jakub Junek, student vysoké školy, se rovněž rozpovídal o leukémii a její léčbě. Jeho vzpomínání bylo velmi emotivní.

7

MUDr. Pavel Jindra (vpravo) hovořil o 25 letech registru a nadace, o současných vynikajících výsledcích.

8

MUDr. Jana Navrátilová zaujala redaktory statistickými údaji, čísly a zajímavostmi.

9

Docent Daniel Lysák představil novou metodu v procesu léčby zhoubných nemocí krvetvorby.

10

Na dotazy novinářů trpělivě odpovídal MUDr. Pavel Jindra, který jako jediný z přítomných je v ČNRDD přítomen celých 25 let.

11

Na otázky týkající se nové léčebné metody odpovídal docent Lysák.

12

Gavotte en rondeau E dur od Johanna Sebastiana Bacha v podání Jakuba Junka – slova díků bez slov…