Oslavy Světového dne dárců kostní dřeně v ČNRDD

V pátek 15. září 2017 přivítala nové potenciální dárce Dárcovská centra našeho registru slavnostně vyzdobena plakáty, vlaječkami a balonky s logy světového dne a ČNRDD, sestry měly protentokrát na sobě trička se zmíněnými logy. Český národní registr dárců dřeně se velice rád připojil k oslavě Světového dne dárců kostní dřeně, který připadá každoročně vždy na třetí sobotu září.

Posláním Světového dne dárců kostní dřeně je veřejně poděkovat všem dárcům dřeně včetně potenciálních dárců za jejich rozhodnutí kdykoliv to bude třeba darovat bezplatně část svých krvetvorných buněk k provedení transplantace a tím záchraně života a zdraví jemu neznámému člověku.

1

Předměty propagující Světový den dárců kostní dřeně z tvůrčí dílny plzeňského Koordinačního centra

2

Předměty propagující Světový den dárců kostní dřeně z tvůrčí dílny plzeňského Koordinačního centra

3

Předměty propagující Světový den dárců kostní dřeně z tvůrčí dílny plzeňského Koordinačního centra

4

Poprvé v historii Světového dne dárců kostní dřeně se k oslavám připojila také Západočeská univerzita v Plzni.

5

Foto z oslavy Světového dne dárců kostní dřeně v Dárcovském centru Ústí nad Labem

6

Foto z oslavy Světového dne dárců kostní dřeně v Dárcovském centru Ústí nad Labem

7

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru Most

8

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru Most

9

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru Plzeň

10

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru České Budějovice

11

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru České Budějovice

12

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru České Budějovice

13

V Dárcovském centru Olomouc při oslavách Světového dne zaregistrovali svého jubilejního 18 000. dárce Michala Krepla.

14

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru Hradec Králové

15

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru Hradec Králové

16

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru Ostrava

17

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru Ostrava

18

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru Ostrava

19

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru Brno

20

Foto z oslavy světového dne v Dárcovském centru Brno

21

Jakub Bílek (zcela vpravo), který v r. 2015 daroval kostní den, přivedl ve slavnostní den k zápisu do ČNRDD svého mladšího bratra.