Příslušníci Aktivních záloh a Dobrovolného vojenského cvičení chtějí darovat kostní dřeň

V pondělí 28. srpna 2017 se u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově uskutečnila náborová akce pro ČNRDD.

Ve vyškovském kinosále si přednášku naší spolupracovnice Zdenky Wasserbauerové poslechlo 118 příslušníků aktivních záloh a dobrovolného vojenského cvičení. "S útvarem ve Vyškově se snažím navázat spolupráci již několik let a jsem ráda, že díky podplukovníkovi Jiřímu Studničnému se to konečně podařilo," říká Z. Wasserbauerová.

Podplukovník Jiří Studničný, náčelník Centra základní přípravy, se pravidelně snaží vojáky motivovat k uvědomění, že v lidském životě hrají mimořádně důležitou roli takové hodnoty, jako je lidská solidarita a ochota udělat něco pro druhé. Vojáky základní přípravy každoročně povzbuzuje k příspěvku do Vojenského fondu solidarity na Den válečných veteránů, zorganizoval sbírku na podporu výzkumu Crohnovy choroby a nyní navázal spolupráci s naším Českým národním registrem dárců dřeně.

Řada z těch, kteří si přednášku Zdenky Wasserbauerové vyslechli, se do registru nemohla přihlásit z důvodu překročení věkového limitu. Někteří příslušníci aktivních záloh a dobrovolného vojenského cvičení již do registru vstoupili dříve ve svém bydlišti. I tak se 28. srpna 2017 přihlásilo do ČNRDD 59 vojáků.

Pilotní projekt se tak ukázal být velmi úspěšným.

Fotografie vykreslují atmosféru vyškovské akce.

1
2
3