Dny lidí dobré vůle na Velehradě

V úterý 4. července 2017 a ve středu 5. 7. se mladí účastníci cyrilometodějské poutě na Velehradě mohli registrovat do ČNRDD.

Odběry vzorků krve a vyplňování dotazníků probíhaly ve staré zdejší mateřské škole. Hlavními organizátorkami byly stejně jako v minulých letech Myriam Farská a Bronislava Otrusinová, sympatizantky Českého národního registru dárců dřeně, spolu se Zdenkou Wasserbauerovou, zlínskou spolupracovnicí našeho registru.
Zdravotní sestry Bianca Běhávková, Marcela Slezáková a Svatava Hampalová pracovaly rovněž jako organizátorky bez nároku na jakoukoliv odměnu, občerstvení či proplacení pohonných hmot. Poděkování patří i starostovi Velehradu Mgr. Aleši Mergentalovi, který dal registru zdarma k dispozici místnosti v mateřské škole. Dále pak Jindřišce Borkové, vedoucí poutního domu Stojanov, která poskytla pro všechny oběd, pro ty vzdálenější i nocleh, povolení k vjezdu na Velehrad s parkovacím místem.

Výsledek celého úsilí: 111 nových potenciálních dárců dřeně!
Děkujeme všem, kteří se podíleli na náboru nových dárců, děkujeme novým dárcům − čekatelům, že se zaregistrovali a dali tak naději těžce nemocným.

Fotografie bez popisků zachycují atmosféru velehradské akce pro zvýšení počtu potenciálních dárců kostní dřeně.

1

Bronislava Otrusinová, sympatizantka našeho registru, dostala možnost na pódiu pozvat přítomné mladé lidi ke vstupu do Českého národního registru dárců dřeně.

2

Pak už Myriam Farská (vlevo) a Zdenka Wasserbauerová vyhlížely první zájemce o zápis do registru.

3

Sestry Bianca Běhávková (vlevo) a Marcela Slezáková. Bianca pracuje v uherskohradišťské nemocnici jako staniční sestra na kožním, Marcela je z interní ambulance téže nemocnice, t.č. na mateřské dovolené.

4

Vstup do registru začal jako vždy vyplňováním dotazníků s kontaktními údaji a základními údaji o zdravotním stavu.

5

Vstup do registru začal jako vždy vyplňováním dotazníků s kontaktními údaji a základními údaji o zdravotním stavu.

6

Na druhý den přišla vymoct ještě sestra Svatava Hampalová z dětského odd. nemocnice v Uherském Hradišti.

7
8
9
10
11
12
13
14
15