20. výročí transplantací kostní dřeně v Olomouci

V sobotu 27. května 2017 se uskutečnil Pacientský den v rámci Olomouckých hematologických dnů.

Ve světě bývá obvyklé, že se před významným hematologickým sjezdem odborníků pořádá setkání zástupců pacientských organizací a pacientů samotných, kdy jsou diskutovány aktuální problémy diagnostiky a terapie hematologických chorob, zejména pak z oblasti hemato-onkologie. Tímto světovým trendem se inspirovali i v Olomouci a pacientům věnovali celou sobotu, kterou nazvali Pacientský den. Tohoto dne se zúčastnili transplantovaní pacienti často i se svými rodinnými příslušníky – celkem přišlo na 250 lidí (včetně lékařů a sester).

Koordinátorem Pacientského dne byl prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., jeden z otců transplantačního programu na Hemato-onkologické klinice FN Olomouc a spoluzakladatel olomoucké Nadace Haimaom pro podporu transplantace kostní dřeně.

Nejčastěji se onen den hovořilo o pozdních komplikacích po transplantacích, psychologických otázkách (dialog psychologa a pacienta), byla shrnuta problematika hledání vhodného dárce pro alogenní transplantace a doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., z Plzně představil postup hledání dárce v registrech nepříbuzných dárců krvetvorných buněk. Prof. Faber dále shrnul 20 let transplantací v Olomouci, kdy od roku 1997 bylo na hemato-onkologii v Olomouci odtransplantováno více než 1200 pacientů – autologně i alogenně (od příbuzenského či nepříbuzenského dárce). Následovala panelová diskuze prof. Indráka (emeritního přednosty hemato-onkologické kliniky), prof. Fabera a prof. Papajíka s pěti pacienty transplantovanými v roce 1997 – tedy právě před 20 lety.

Vrcholem dne bylo emotivní osobní seznámení pacienta a "jeho" dárce kostní dřeně po sedmi letech od transplantace provedené právě v Olomouci. V neděli, ve Světový den nádorů krve, pak pokračovaly Olomoucké hematologické dny 2017 určené odborníkům. Na této třídenní akci se sjelo přes 700 specialistů z celé republiky. Hlavní tématem byla letos léčba chorob krvetvorby v seniorském věku.

Video ZDE
1

Pacienti transplantovaní v Olomouci si přijeli i se svými rodinnými příslušníky poslechnout novinky z oboru hemato-onkologie.

2

Veronika Švendová, vyléčená pacientka, vystoupila se svým příběhem a podělila se o prožitek z transplantace kostní dřeně.

3

Přestávky se v průběhu dne využívaly především k vzájemnému seznamování a sdílení zkušeností.

4

Sedm let po transplantaci konečně Petr Juřica (vpravo) spatřil člověka, který mu zachránil život – daroval mu část svých krvetvorných buněk z kosti pánevní.

5

Dárce kostní dřeně Ing. Michal Kuba (vlevo) vyprávěl o svých pocitech z dárcovství. Vpravo prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., z hemato-onkologie FN Olomouc.

6

Malý dárek – zvoneček s logem Nadace Haimaom – předala na památku dárci kostní dřeně a vyléčenému pacientovi MUDr. Ivana Skoumalová z hemato-onkologie FN Olomouc.